david19710102
超级版主

[2019] [美国] [科幻] [全集] [BT下载][星球大战:曼达洛人/Star Wars:The Mandalorian 第一季][全08集][英语中字][MP4/MKV][720P/1080

-->


星球大战:曼达洛人 第一季 

Star Wars: The Mandalorian (2019)


导演: 塔伊加·维迪提 / 布莱丝·达拉斯·霍华德 / 黛博拉·周 / 瑞克·法穆易瓦 / 戴夫·菲洛尼

编剧: 乔恩·费儒

主演: 佩德罗·帕斯卡 / 布伦丹·维恩 / 奥米德·阿布塔西 / 温明娜 / 吉娜·卡拉诺 / 更多...

类型: 科幻 / 奇幻

官方网站: https://disneyplusoriginals.disney.com/show/the-mandalorian

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2019-11-12(美国)

集数: 10

单集片长: 45分钟

IMDb链接: tt8111088


曼达洛人的剧情简介 · · · · · ·


  迪士尼首部“星球大战”真人剧集《曼达洛人》(The Mandalorian,暂译)公布导演阵容及首张剧照。导演包括塔伊加·维迪提、布莱丝·达拉斯·霍华德、黛博拉·周(《杰西卡·琼斯》)、瑞克·法穆易瓦([酷毙了])。剧集首集将由乔恩·费儒编剧,戴夫·菲洛尼(《星球大战:义军崛起》)执导。剧集故事讲述在詹戈·费特和波巴·费特之后,另一位战士出现在星球大战的宇宙中。曼德罗林设定在帝国沦陷与第一秩序出现之间。剧集将于明年在迪士尼的流媒体平台播放。
 

 

 

 

#1楼
发帖时间:2019-11-12 17:12:42   |   回复数:59
david19710102
超级版主

MKV 无字片源


8 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Mandalorian.S01E01.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 30.25K 5597 次 8月前

The.Mandalorian.S01E02.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 23.97K 2373 次 8月前

The.Mandalorian.S01E03.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 27.76K 1988 次 7月前

The.Mandalorian.S01E04.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 30.26K 1848 次 7月前

The.Mandalorian.S01E05.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 25.63K 1568 次 7月前

The.Mandalorian.S01E06.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 31.92K 2478 次 7月前

The.Mandalorian.S01E07.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 29.96K 1603 次 6月前

The.Mandalorian.S01E08.WEBRip.x264-ION10.torrent 0 金币 36.01K 1456 次 6月前

8月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


8月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


8月前 #4楼
david19710102
超级版主

MKV 2160P无字片源


8月前 #5楼
david19710102
超级版主

16 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Mandalorian.S01E01.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 57.64K 25186 次 8月前

The.Mandalorian.S01E01.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.chs.eng.rar 0 金币 119.92K 6426 次 8月前

The.Mandalorian.S01E02.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 45.74K 13097 次 8月前

The.Mandalorian.S01E02.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.rar 0 金币 77.38K 5418 次 8月前

The.Mandalorian.S01E03.1080p.WEB.H264-PETRiFiED.chs.eng.rar 0 金币 101.16K 5208 次 7月前

The.Mandalorian.S01E03.1080p.WEB.H264-PETRiFiED.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 53.23K 15064 次 7月前

The.Mandalorian.S01E04.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 57.75K 12817 次 7月前

The.Mandalorian.S01E04.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.rar 0 金币 131.11K 3248 次 7月前

The.Mandalorian.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 48.96K 7875 次 7月前

The.Mandalorian.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.rar 0 金币 122.86K 2303 次 7月前

The.Mandalorian.S01E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 60.89K 9156 次 7月前

The.Mandalorian.S01E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.chs.eng.rar 0 金币 137.09K 1750 次 7月前

The.Mandalorian.S01E07.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 57.28K 8393 次 6月前

The.Mandalorian.S01E07.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.chs.eng.rar 0 金币 147.78K 1799 次 6月前

The.Mandalorian.S01E08.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 68.91K 7910 次 6月前

The.Mandalorian.S01E08.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.chs.eng.rar 0 金币 157.29K 1645 次 6月前

8月前 #6楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 720P中英双语字幕


28 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Mandalorian.S01E01.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.zip 0 金币 100.35K 5775 次 8月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 9.83K 27839 次 8月前

The.Mandalorian.S01E02.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.zip 0 金币 42.05K 4158 次 8月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E02.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 7.93K 12957 次 8月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E02.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 7.93K 18883 次 8月前

The.Mandalorian.S01E03.Chapter.3.720p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 72.91K 2856 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E03.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 9.06K 21392 次 7月前

The.Mandalorian.S01E01.INTERNAL.1080p.WEB.H264-DEFLATE.YY.v2.zip 0 金币 100.35K 1344 次 7月前

The.Mandalorian.S01E02.1080p.WEBRip.DDP5.1.x264-CUSTOM.YY.zip 0 金币 14.03K 1575 次 7月前

The.Mandalorian.S01E02.1080p+2160p.WEBRip.x265.10bit.HDR.DDP5.1-CUSTOM.YY.zip 0 金币 41.26K 1029 次 7月前

The.Mandalorian.S01E02.2160p.DSNP.WEBRip.x265.10bit.HDR.DD5.1-TrollUHD.YY.zip 0 金币 46.84K 1134 次 7月前

The.Mandalorian.S01E03.Chapter.3.2160p.DSNP.WEBRip.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-TrollUHD.YY.zip 0 金币 80.23K 1778 次 7月前

The Mandalorian S01E04 Chapter 4 2160p HDR Disney+ WEBRip DD+ Atmos 5.1 x265-TrollUHD.zip 0 金币 119.08K 2576 次 7月前

The.Mandalorian.S01E04.Chapter.4.720p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.48K 2415 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E04.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 9.92K 21273 次 7月前

The.Mandalorian.S01E05.Chapter.5.720p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 104.82K 1239 次 7月前

The.Mandalorian.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP.zip 0 金币 95.71K 1246 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E05.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 8.48K 22043 次 7月前

The.Mandalorian.S01E05.1080p.WEBRiP.x264-PETRiFiED.zip 0 金币 104.26K 3493 次 7月前

The.Mandalorian.S01E06.Chapter.6.720p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 117.67K 931 次 7月前

The.Mandalorian.S01E06.REPACK.1080p.WEBRiP.x264-PETRiFiED.zip 0 金币 129.66K 3871 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E06.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 10.96K 19866 次 7月前

The.Mandalorian.S01E07.iNTERNAL.720p.WEB.H264-GHOSTS.zip 0 金币 131.72K 1323 次 6月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E07.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 9.75K 18991 次 6月前

The.Mandalorian.S01E07.1080p.WEBRiP.x264-PETRiFiED.zip 0 金币 145.08K 4074 次 6月前

The.Mandalorian.S01E08.1080p.WEBRiP.x264-PETRiFiED.zip 0 金币 149.56K 4130 次 6月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E08.END.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.65K 15596 次 6月前

The.Mandalorian.S01.720p.WEB.H264.人人中英精校.zip 0 金币 243.81K 889 次 6月前

8月前 #7楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 WEB1080P中英双语字幕


18 个附件 售价 大小 下载 时间

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.96K 7350 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 11.95K 3325 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V3.mp4.torrent 0 金币 11.96K 1407 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E02.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 10.29K 1162 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E03.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.52K 903 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E04.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 12.65K 847 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E05.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 10.88K 1589 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E06.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.24K 959 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E07.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 12.46K 1204 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E08.END.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.mp4.torrent 0 金币 14.79K 931 次 3月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V4.mp4.torrent 0 金币 9.52K 1295 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E02.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 8.58K 784 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E03.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 9.18K 1162 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E04.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 9.73K 1449 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E05.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 8.87K 854 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E06.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 10.03K 798 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E07.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 9.63K 1239 次 2月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E08.END.中英字幕.WEB.1080p-人人影视.V2.mp4.torrent 0 金币 10.77K 889 次 2月前

8月前 #8楼
david19710102
超级版主

MP4ba

MP4 1080P/720P中英双语字幕


13 个附件 售价 大小 下载 时间

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01-E02.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 62.33K 5040 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01-E02.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 121.91K 17577 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E03.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 63.24K 3535 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E03.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 65.16K 14952 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E04.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 69.58K 3171 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E04.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 71.73K 13272 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 59.59K 2226 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E05HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 61.37K 9996 次 7月前

曼达洛人.修复字幕版.The.Mandalorian.S01E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 59.59K 1463 次 7月前

曼达洛人.修复字幕版.The.Mandalorian.S01E05.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 61.39K 7476 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E06.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 73.14K 2520 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E06.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 75.35K 11753 次 7月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E07.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 69.05K 1834 次 6月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E07.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 71.15K 10588 次 6月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01-E08.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 132.63K 2240 次 6月前

曼达洛人.The.Mandalorian.S01E01-E08.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 136.78K 13444 次 6月前

8月前 #9楼
david19710102
超级版主

迪幻字幕组

MP4 720P中英双语字幕

百度网盘:
E01 链接: https://pan.baidu.com/s/1r2-KOoWmTtfl16PnRCqwVA 提取码: gku8
E02 链接: https://pan.baidu.com/s/1btbwd3sDZ0EKFuAVocyTXA 提取码: guxy
E03 链接: https://pan.baidu.com/s/18eGZqpuFo7ti60JwWooAHg 提取码: au5x

E04 链接: https://pan.baidu.com/s/1MnIeUasqHNgjA_6yU1zZWQ 提取码: tkkv

E05 链接: https://pan.baidu.com/s/1bD9Sl8mPOH-Q28Hnk3B9LQ 提取码: fw7x

E06 链接: https://pan.baidu.com/s/1GyjFhVx6Kw72r7ivFHWmgA 提取码: zmav

E07 链接: https://pan.baidu.com/s/1xkWpGxpUamgdH3gHZjVErA 提取码: u96r

E08 链接: https://pan.baidu.com/s/1hk64HibKbysDdj-nTrEOKw 提取码: q3hv

字幕:
链接: https://pan.baidu.com/s/1DufLt_GQVqIzchAQGAE4XA 提取码: uyhf8月前 #10楼
sjf5888dyh5999
武林高手

其他外挂字幕

(NEW字幕组)


8月前 #11楼
cliff168
武林盟主
感谢分享好东西
8月前 #12楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
8月前 #13楼
粢饭大人
江湖小虾
收藏
8月前 #14楼
alexyu1388
小有名气
谢谢分享,辛苦楼主了.我也以为是动画片,原来不是.给个赞.
8月前 #15楼
xjr0791
小有名气
谢谢楼主分享
8月前 #16楼
金枪西门庆
一派掌门
感谢楼主分享,支持。
8月前 #17楼
yu999cn
武林高手
谢谢分享
8月前 #18楼
夜寒松寂
武林高手
第一集看完了,不是粗制滥造的片。服装,道具,特效都很用心
8月前 #19楼
游客组