david19710102
超级版主

[2019] [美国] [犯罪] [连载] [BT下载][浪子神探 Prodigal Son 第一季][更新至10集][英语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->


浪子神探 

Prodigal Son (2019)


导演: 李·杜兰·克里格

编剧: 克里斯·费达克 / 山姆·斯卡弗

主演: 麦克·辛 / 汤姆·佩恩 / 贝拉米·扬 / 卢·戴蒙德·菲利普斯 / 豪斯顿·塞奇 / 更多...

类型: 悬疑 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2019-09-23(美国)

又名: 不肖子神探 / 忤逆子神探 / 不肖之子 / 回头浪子

IMDb链接: tt9055164


浪子神探的剧情简介 · · · · · ·


  最好的犯罪心理学家之一:马尔科姆·布莱特,利用他的天赋异禀来帮助纽约警局破案。#1楼
发帖时间:2019-09-24 21:21:57   |   回复数:14
david19710102
超级版主

MKV 无字片源


10 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 8.17K 742 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.13K 637 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.08K 483 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.49K 399 次 2月前

Prodigal.Son.S01E05.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.26K 392 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.43K 364 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.22K 378 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.48K 315 次 1月前

Prodigal.Son.S01E09.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 7.42K 224 次 19天前

Prodigal.Son.S01E10.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.46K 203 次 12天前

2月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


20 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 11.92K 490 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.56K 756 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 16.49K 1358 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 16.76K 476 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 15.73K 1330 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.98K 350 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 14.76K 595 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 13.23K 287 次 2月前

Prodigal.Son.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 11.17K 483 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.78K 238 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.96K 469 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.29K 259 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.65K 413 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.32K 189 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.07K 343 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.99K 126 次 1月前

Prodigal.Son.S01E09.720p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 11.00K 301 次 19天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 16.20K 91 次 18天前

Prodigal.Son.S01E10.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.03K 273 次 12天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 14.37K 98 次 11天前

2月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


20 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.97K 672 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 28.62K 2562 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.32K 518 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.22K 1337 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF[rarbg].torrent 0 金币 16.22K 574 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.31K 882 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 595 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 26.61K 714 次 2月前

Prodigal.Son.S01E05.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 539 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 25.08K 448 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON.torrent 0 金币 21.95K 259 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 21.92K 763 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.1080p.WEB.h264-TBS.torrent 0 金币 13.54K 203 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 23.92K 630 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.04K 322 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 20.74K 357 次 1月前

Prodigal.Son.S01E09.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 15.92K 182 次 19天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.44K 336 次 18天前

Prodigal.Son.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.00K 168 次 12天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.70K 406 次 11天前

2月前 #4楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 720P中英双语字幕


30 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 1666 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.35K 12390 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 231.72K 910 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.19K 8432 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 224.22K 665 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.12K 6377 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 251.01K 581 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.09K 6181 次 2月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 230.53K 532 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.25K 5404 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 236.62K 483 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.11K 5292 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 242.93K 448 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4.torrent 0 金币 11.15K 4585 次 1月前

prodigal.son.s01e08.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 227.07K 392 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.54K 4347 次 1月前

prodigal.son.s01e09.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 233.54K 378 次 19天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.17K 3255 次 19天前

prodigal.son.s01e10.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 229.70K 245 次 11天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.27K 3010 次 11天前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p+1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 28 次 10天前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 108.31K 28 次 10天前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 104.26K 35 次 10天前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 118.10K 35 次 10天前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.15K 28 次 10天前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 111.01K 28 次 10天前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.16K 42 次 10天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 109.56K 42 次 10天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.43K 56 次 10天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.65K 182 次 10天前

2月前 #5楼
david19710102
超级版主

20 个附件 售价 大小 下载 时间

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng_0.mp4.torrent 0 金币 67.06K 4046 次 2月前

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.17K 644 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.89K 3731 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.rar 0 金币 226.32K 882 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.26K 3234 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.rar 0 金币 215.04K 560 次 2月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.15K 2639 次 2月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 236.22K 511 次 2月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.40K 2695 次 1月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 227.76K 1134 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.67K 1946 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 227.10K 161 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.49K 1575 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 231.68K 273 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.54K 1736 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.72K 273 次 1月前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.15K 1470 次 19天前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 234.15K 126 次 18天前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.75K 980 次 12天前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 216.79K 49 次 10天前

2月前 #6楼
david19710102
超级版主

2月前 #7楼
david19710102
超级版主

MP4ba

MP4 720P/1080P中英双语字幕


18 个附件 售价 大小 下载 时间

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.54K 2709 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 83.91K 3087 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.51K 2240 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.80K 2618 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.83K 1876 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.08K 2128 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.74K 1785 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.05K 2086 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.02K 1302 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.29K 1484 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 1309 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.49K 1603 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 1064 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.59K 1253 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.81K 917 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.00K 1148 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09-E10.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.02K 252 次 5天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09-E10.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 129.84K 343 次 5天前

2月前 #8楼
david19710102
超级版主

FIX字幕侠

MP4 720P中英双语字幕

百度网盘

S01E01   百度网盘  电驴下载

S01E02   百度网盘  电驴下载

S01E03   百度网盘  电驴下载

S01E04   百度网盘  电驴下载

S01E05   百度网盘  电驴下载

S01E06   百度网盘  电驴下载

S01E07   百度网盘  电驴下载

S01E08   百度网盘  电驴下载


16 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.79K 2520 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 451.25K 392 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.21K 2128 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 452.41K 350 次 2月前

prodigal.son.s01e03.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 443.77K 273 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 1981 次 2月前

prodigal.son.s01e04.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 450.68K 217 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.31K 1645 次 1月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.FIX.rar 0 金币 445.94K 182 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.32K 1449 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 448.48K 133 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.27K 1218 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-TRUMP.FIX.rar 0 金币 449.21K 147 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.34K 1169 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.rar 0 金币 451.66K 91 次 28天前

Prodigal.Son.S01E08.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 868 次 28天前

2月前 #9楼
cliff168
一派掌门

其他外挂字幕

(NEW字幕组)


2月前 #10楼
牛奶小麦
小有名气
感谢楼主分享~~
2月前 #11楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
2月前 #12楼
紫紫小仙女
一代宗师
感谢楼主分享,新剧上线啦
2月前 #13楼
david19710102
超级版主
1210
5天前 #14楼
游客组